Zaviye bulmaca ne demek ?

Ramazan

Global Mod
Global Mod
Zaviye bulmacalar, cogu zaman akademisyenler tarafndan kullanlan uzun ve detayl bir inceleme bicimidir. Zaviye bulmacalar, ozellikle bilimsel calsmalara dayanan veya teorik calsmalar iceren makaleler icin kullanlan bir bicimdir. Genellikle, zaviye bulmacasnn amac, ilgili konunun cesitli yonlerini incelemek ve bu yonlerden olusan bir sonuca ulasmaktr. Bu tur makalelerde, oncelikle, ilgili konu uzerinde cok sayda kaynak taranr ve bu kaynaklar kullanlarak bir calsma yaplr.

Giris

Oncelikle, zaviye bulmaca nedir konusunda genel bir bilgilendirme yaplmaldr. Zaviye bulmacas, akademisyenler tarafndan cogu zaman kullanlan detayl ve uzun bir inceleme bicimidir. Ozellikle, bilimsel calsmalara dayanan veya teorik calsmalar iceren makaleler icin kullanlr.

Tanm ve Amac

Zaviye bulmacasnn temel amac, ilgili konuya iliskin cesitli yonleri incelemek ve bu yonlerden olusan bir sonuca ulasmaktr. Bu tur makalelerde, oncelikle konu uzerinde cok sayda kaynak taranr ve bu kaynaklar kullanlarak bir calsma yaplr.

Surec

Zaviye bulmacasnn sureci, bir kac asamadan olusur. Ilk olarak, ilgili konu hakknda arastrmalar yaplr ve ilgili kaynaklar taranr. Daha sonra, bu kaynaklarn icerdigi bilgiler bir araya getirilerek, makalenin ana arguman olusturulur. Son olarak, bu argumana dayal olarak, makale tamamlanr.

Sonuc

Zaviye bulmacas, akademisyenler tarafndan cogu zaman kullanlan uzun ve detayl bir inceleme bicimidir. Bu bicim, ozellikle bilimsel calsmalara dayanan veya teorik calsmalar iceren makaleler icin kullanlr. Zaviye bulmacasnn amac, ilgili konuya iliskin cesitli yonleri incelemek ve bu yonlerden olusan bir sonuca ulasmaktr.
 
Üst