Yolcu iticiler nedir ?

Ramazan

Global Mod
Global Mod
Yolcu iticiler (Yolcu src olarak da bilinir) tarihin en eski insanlarndan beri dunyann her yerinde mevcut olan hastalklarn araclardr. Yolcu iticileri, insanlarn veya hayvanlarn hastalklarn tasmalarna veya bulastrmalarna neden olan canllar olarak tanmlayabiliriz. Bu canllar, hastalklarn insanlar ve hayvanlar arasnda bulasmasna neden olan cesitli bitki ve hayvan turlerinden olusabilir.

Tanm

Yolcu iticileri, hastalklarn insanlar ve hayvanlar arasnda bulasmasn saglayan veya hastalklarn bulasmasna yardmc olan bitki ve hayvan turleridir. Yolcu iticileri, hastalk etkeni olarak gorev yapan bakteriler, virusler, parazitler, mantarlar, zararl bocekler ve diger mikroorganizmalar icerir. Yolcu iticileri, hastalk etkeninin insanlara veya hayvanlara bulasmasna yardmc olacak sekilde, hastalk etkeniyle temas eden, onu tasyan veya ureten hayvan veya bitki turleridir.

Snflandrma

Yolcu iticileri, cesitli bitki ve hayvan turlerine gore snflandrlmstr. Vertebratlara (insanlar, hayvanlar, balklar, surungenler ve kuslar) ozgu yolcu iticileri, insanlarn hastalk etkeniyle temasn arttrr ve hastalk etkenini tasyc hale getirir. Bu turler arasnda, insanlarn hastalk etkeniyle en cok temas ettigi hayvanlar, sivrisinekler, arlar, trtllar, fareler, hamsterler, kedi veya kopeklerdir. Bitkilere ozgu yolcu iticileri ise, bitkisel hastalk etkeninin insanlara bulasmasn saglayan bitki turleridir. Bu turler arasnda, en yaygn olanlar, bocekler, mantarlar, kufler, mikroorganizmalar ve diger parazitlerdir.

Onlemler

Yolcu iticilerinin hastalk etkeninin insanlara bulasmasn onlemek icin, cesitli onlemler alnmaldr. Hastalk etkeninin bulasma riski en aza indirilmesi icin, insanlarn yolcu iticileriyle temasn onlemek gerekir. Bunun icin, insanlarn yolcu iticilerinin bulasma riski tasyan bitki ve hayvan turleriyle temasn snrlamas gerekir. Ayrca, bocek veya hayvan kontrolu gibi onlemler alnmal ve yolcu iticileriyle temas edilen alanlarn temiz tutulmas gerekir.
 
Üst