Önerme nedir felsefe örnek ?

Ramazan

Global Mod
Global Mod
Onerme, felsefe alannda, bir sorunu cozmek ya da bir cozum uretmek amacyla, bir oneriyi temsil eden bir gorustur. Onerme, konu hakkndaki goruslerin degerlendirilmesi surecinde, cozum olarak sunulan bir dusunce olarak tanmlanr. Felsefede onerme uretmek, derin dusunme becerisi gerektirir. Bir onermeyi degerlendirirken, digerlerinden ayrt etmek icin, calslan alana ozgu kriterler kullanlr.

Felsefede onerme uretmek, bir cozum uretme surecidir. Surecin baslangcnda, oneriyi olusturmak icin bir soruya cevap aramak gerekir. Soru, temel sorulardan birine ait olabilir; nedenleri, sonuclar, dogrulugu, gecerliligi veya faydallg vb. Soru, ayrca oneriyi cozmek amacyla kullanlabilir. Soru, bir konu hakkndaki cesitli gorusleri ortaya ckarmak icin de kullanlabilir.

Felsefede onerme uretmek, arastrma ve derin dusunme gerektirir. Oneriyi olusturmak icin, konu hakkndaki gorusleri degerlendirmek icin, sorgulamak ve catsan gorusleri goz onunde bulundurmak gerekir. Bu surec, onermenin kendisini olustururken, onermeyi degerlendirirken kullanlacak kriterleri belirlemeyi de saglar.

Felsefede onerme uretmek, bir cozum sunmak amacyla sunulan bir gorustur. Onerme, konu hakkndaki gorusleri degerlendirirken, diger goruslerden ayrt edilmesi icin, konu hakkndaki ozgun kriterler kullanlr. Onerme, bir cozum olarak sunulurken, cozumun dogrulugu, gecerliligi, faydallg ve nedenleri goz onunde bulundurulur. Onermenin degerlendirilmesi surecinde, onermenin cozumunun dayanaklarnn da irdelenmesi gerekir.
 
Üst