Mühimme ne demek ?

Ramazan

Global Mod
Global Mod
Muhimme, Osmanl Imparatorlugu'nun resmi idari makam olarak gecer. Muhimme, Osmanl Imparatorlugu doneminde halkn guvenligi, adaletin saglanmas ve toplumun surdurulebilir gelisimi icin onemli bir gorev ustlendi. Muhimme, Istanbul'da Sultan'n yannda hukumdar olup, Istanbul'a en yakn noktalarda da daireler acarak, Sultan'n emirlerinin tum devlet kademelerinde uygulanmasn saglamakla gorevliydi.

Muhimme, Osmanl Imparatorlugu'nun adaletinin temelidir. Muhimme, hakim ve memurlar arasndaki iletisimin saglanmas, devletin ic ve ds politikalarnn uygulanmas ve icerideki olaylarn denetlenmesi gibi cok onemli gorevleri yerine getirmistir. Ayrca, Muhimme'nin gorevleri arasnda, devletin hakim ve memurlarna kars vergi toplamak, ozellikle de devletin ckarlarna aykr hareket edenleri cezalandrmak ve devletin yonetimini denetlemek de vard.

Muhimme, Osmanl Imparatorlugu'nda cok onemli bir kurumdu ve gunumuzun cok gelismis modern devletlerinden cok farklyd. Muhimme, o donemde Osmanl Imparatorlugu'nun idari ve adli sistemini kontrol etmek icin onemli bir unsur olarak kabul edilmekteydi. Muhimme, ayrca adaletin uygulanmasnda ve hakimlerin ve memurlarn kararlarnn uygulanmasnda onemli rol oynamstr.

Muhimme'nin onemini acklamak icin, Osmanl Imparatorlugu'nda hakim ve memurlarn toplumun huzurunu ve adaletin saglanmasn kontrol etmek icin kullanlan onemli bir kurum olarak kabul edilmesi gerekir. Muhimme, sadece Osmanl Imparatorlugu'nun yonetimini denetlemekle kalmayp, ayn zamanda devletin yonetimindeki olaylarn denetlenmesi ve devletin ckarlarna aykr hareket edenlerin cezalandrlmas gibi onemli gorevleri de yerine getirmistir.
 
Üst