Mobbing: iş yerinde zorbalık

Felaket

New member
Mobbing: İş Yerinde Zorbalık

Dünyada biroldukça kurumsal firma artık bir şeyin epey farkında:

Çalışma ortamındaki güzellik halinin korunması, kendi eser ve hizmetlerinin gelişmeninde harikulâde kıymete sahip.

Özellikle bunu fark eden yazılım ve teknoloji firmaları, şirketlerinde bu alanlarda uzman örgütsel psikologları ve ruhsal danışmanları istihdam ediyorlar.

bu biçimdece bir profesyonel dayanak ağı oluşturarak, hem bireylerin ruhsal sıhhatlerini koruyorlar birebir vakitte kendi üretkenliklerini.

Tüm bunların hepsine aslında iş hayatında çok yaygın olan bir davranış biçimi yol açtı diyebiliriz: Mobbing.

İş yerinde zorbalık yahut mobbing, devamlılık arz eden makûs muameleler olarak tanımlanır.

Bahsi geçen makus muamelelerden en yaygını ise sözlü eleştiridir.

Bu kelamlı tenkitler, küçük düşürme ve aşağılama üzere son derece rahatsız edici ve hiç bir olumlu kararı olmayan davranışları içerir.

Fakat bunun yanında hakaret ve küfretme, adaletsizce yargılama ve hatta alenen tehdit etme üzere kelamlı şiddettin de içeriğe dahil olduğu birfazlaca tecrübe mevcuttur.

Bunların yanında, dışlama, görmezden gelme ve muhatap kabul etmeme üzere birfazlaca pasif saldırgan davranış da mobbingin tarifine uygundur.

Mobbing uygulayan biroldukca yöneticiye göre bu davranışları yardımıyla çalışanlar şimarmaz, daha motive olur ve işler olması gerektiği üzere hallolur.

Bazıları ise bunun eğitici olduğunu, aksi biçimde otorite ve denetimin kaybedileceğine inanır.

Fakat araştırmalar gösteriyor ki bu davranışların hiç birinin bu biçimde bir kararı olmuyor.

Aksine çalışmalar artık iş yerindeki zorbalığın, üretkenlik ve performansı zedelediği konusunda hemfikir.

Mobbingin ruhsal ve fizikî sıhhatimize tesirlerinin ne olduğu, tüm bu üretkenlik ve performanstan epeyce daha kıymetli şüphesiz.

Araştırmalar, iş yerinde zorbalığa uğrayan mağdurların ağır bir izole olma isteği geliştirdiğini raporluyor.

Öz hürmet ve yeterliği zedelenen bireyler, izole pek depresyon semptomları geliştiriyor.

Ayrıca, genelde panik atakların takip ettiği kaygı bozuklukları geliştirdikleri de anlaşıldı.

ötürüsıyla, mobbing mağduru şahıslar konsantrasyon problemleri yaşar.

Karar verme ve sorun çözme maharetleri körelir.

Kendini söz etme ve hudut çizme üzere değerli toplumsal marifetleri kaybeder.

Sosyal tatmin ve şahsi gelişim yatırımlarında ertelemeler geliştirerek yalnızca iş ömründe değil ömrün kendisine yönelik de mana kaybı yaşar.

Tam bir çaresizlik ortasında, kronikleşen gerilim ve gelişen ruhsal bozukluklarla fizikî sıhhatleri da etkilenir.

Mobbing ile başa çıkmak için literatürün en büyük tavsiyesi, sınır çizme becerisini geliştirmek.

Bu davranışların kendimizde oluşturduğu duyguları tabir etmek ve bu muameleye itiraz etmekse asıl tavsiyesi.

Tüm bunların yanında, şayet mobbing mağduru iseniz sizi yargılamadan dinleyecek insanlara erişmeye çalışmalısınız.

Rahatlama metotları pratik edebilir ve fizikî ve toplumsal olarak daha etkin bir ömür oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, profesyonel bir yardım alarak durumun hayatınıza olan tesirlerini tahlil edip, bu ve gibisi durumlar başa çıkma marifetlerinizi geliştirebilirsiniz.
 
Üst