Meslek seçiminin ruhsal tahlili

Felaket

New member
İnsan anne karnındayken yalnızca fizyolojik değil ruhsal de bir gelişim periyodu ortasındadır. Anneyle bebeğin kurduğu bağ, birinci bağlanma ve bu bağlanmanın inançlı mi yoksa korkulu ya da kaçıngan mı olduğu bebeğin kişilik ve ruhsal gelişmeninde kıymetli bir rol oynamaktadır. Doğumdan daha sonra da bir daha anne bebek alakası ve irtibatı daha sonraki yılların temelini oluşturur. tıpkı vakitte bebeğin yürüme periyodunda birtakım toplum ve kültürlerde meslek seçimi ile ilgili inanış ve ritüeller yer edinmiştir. Bunun örneklerinden birisi bizim toplumumuzda da görülen yeni yürümeye başlayan bebeğin birkaç adım önüne çeşitli objeler konması ve bebek bunlardan hangisini seçerse mesleğinin o olacağına dair olan bebek yürüme merasimi ve burada görülen inanıştır. Tabi bu inanış psikoloji bilimi açısından fonksiyonu olmayan lakin bir sebebi olan inanıştır.

Anne ve bebek içindeki bağlanma alakasının inançlı bir biçimde gerçekleştiğinde kişinin meslek seçiminde gerçek kararlar verebilen ve mesleğinde memnun olan, kaçıngan ve korkulu bağlanmada ise kişinin mutsuz olduğu meslekler seçtiği ile ilgili bilimsel araştırmalar bu bahsin değeri ile ilgili fikir vermektedir. Bağlanma ile bir arada ailenin öteki bireyleri içindeki bağ ve bağlantı, okulda arkadaşlık ve öğretmenler ile kurulan münasebet, çevresel kimi faktörlerin de kişinin meslek seçiminde faal rol oynadığı düşünülmektedir. Travmalar, tamamlanmamış işler, kök aileden aktarılan kimi hisler, fikirler ve şemaların bir daha kişinin meslek seçiminde faal rol oynayabileceği ile ilgili birtakım çalışmalar vardır.

Ayrıyeten insan dünyaya iki temel yetenekle gelir. Birisi bilme yeteneği ve oburu sevme yeteneğidir. İnsanın kendisini ve ortasındaki dünyayı tanıma eforu olan bilme yeteneği hem de meslek seçiminde de yol gösterici unsurlardandır. Sevmek ve sevilmekle birlikte olan sevme yeteneği ile de seçtiği ya da seçmeyi düşündüğü mesleğe karşı olumlu hisler geliştirebilir.

Tüm bunlarla birlikte bir ruh sıhhati uzmanı ile birlikte meslek seçimi yapmak meslek ve kişilik ahenginin kıymetlendirilmesi; ilgi, beklenti ve isteklere uygun sağlıklı meslek seçiminin yapılmasında daha faydalı bir müddetcin bir arada yürütülmesine eşlik edecektir. Tabi bu durumdaki hasılatlardan birisi de bu türlü yürütülen süreçte ailesi ile yaşadığı yahut yaşaması olası çatışmalar konusunda da kişi için kıymetli bir dayanak olmasıdır.
 
Üst