Bilişsel davranışçı terapi nedir?

Felaket

New member
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ NEDİR?

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) niyetlerimizin, ne hissettiğimiz ve nasıl
davrandığımız üzerinde tesiri olduğunu savunan danışanla iş birliğine dayalı bir terapi
biçimidir.
Fonksiyonelliğin ve ruhsal yeterlilik halinin tarifinde niyet, his ve davranışlar bir
bütün olarak ele alınmaktadır.
Fonksiyonelliği ya da ruhsal uygunluk halini bozan olumsuz fikirlerle çalışmaktadır.
Bu olumsuz niyetlerin değiştirilmesiyle birlikte hislerde ve davranışlarda da
değişiklik beklenmektedir.
Meseleye sebep olan niyetleri değiştirmek için bilişsel teknikleri, davranışlardaki
değişikliği sağlamak için de davranışsal teknikler kullanılmaktadır.
Teknik uygulamalar açısından güçlü, bağlantıya dayalı bir yapıya sahip olan BDT
danışanla daha direktif halde çalışılması ve daha hayli etkileşime girilmesini savunmaktadır.
niye KANILARDA DEĞİŞİKLİK YAPALIM Kİ?
Kişi karşılaştığı durumu sahip olduğu bilişsel alt yapısı sebebiyle çarpıtabilmektedir.
Bu çarpıtma kararında da ortaya otomatik fikirler çıkmaktadır.
Otomatik kanılar de birlikteinde fonksiyonsuz hisleri ve bu hislerle ilişkili
davranışları getirmektedir.
Yani aslında gün içerisinde karşılaşın birfazlaca durum kendi içerisinde nötr bulunmasına
karşın kişinin sahip olduğu bilişsel alt yapıya nazaran durum olumlu ya da olumsuz olarak
ayrılmaktadır.
Unutmayın, uygun ya da berbat bir olay yoktur, olaylar hakkındaki uygun ya da kötü
fikirlerimiz vardır.

Klinik Psikolog Nisa Parıltı İskender
 
Üst