Betimleme özellikleri nedir ?

Ramazan

Global Mod
Global Mod
Betimleme ozellikleri, bir veri setinin varyasyonlarnn ve ozelliklerinin raporlanmasn saglayan bir yontemdir. Betimsel istatistik, veri setlerindeki varyasyonlar, degiskenlerinin arasndaki iliskiyi ve veri setleri arasndaki benzerlikleri ozetleyen onemli bir aractr. Betimsel istatistik, verilerin genellestirilmesi ve ozetlenmesi icin kullanlan bir analiz yontemidir. Betimsel istatistik, veri setlerindeki varyasyonlarn, daglmlarn, duzeylerin ve ozelliklerin raporlanmasn saglar.

Betimsel Istatistikte Kullanlan Ozellikler

Betimsel istatistik, cesitli ozellikleri kullanarak veri setlerinin varyasyonlarn raporlar. Bu ozellikler, ortalama deger, medyan, mod, aralk, daglm, varyans, normal daglm ve korelasyonu icerir.

Ortalama Deger

Ortalama deger, veri setinin degerlerinin toplanmas ve sonraki admda bu toplamn veri setinin degerlerinin saysna bolunmesiyle hesaplanr. Ortalama deger, veri setinin genel gorunumunu ozetler ve veri setinin varyasyonlarnn arasnda ortak bir deger arayp bulmak icin kullanlr.

Medyan

Medyan, veri setinin degerlerinin sralanmasndan sonra, veri setinin degerlerinin ortasndaki degerdir. Medyan, veri setinin varyasyonlarnn nerede yogunlastgn gosterir ve veri setinin varyasyonlarnn arasnda ortak bir deger arayp bulmak icin kullanlr.

Mod

Mod, veri setinin varyasyonlarnn en sk gorulen degeridir. Veri setinde en sk tekrarlanan deger mod degeridir ve veri setinin varyasyonlarnn arasnda ortak bir deger arayp bulmak icin kullanlr.

Aralk

Aralk, veri setinin degerlerinin en kucuk ve en buyuk degerlerinin arasndaki fark gosterir. Aralk, veri setinin varyasyonlarnn arasnda ortak bir deger arayp bulmak icin kullanlr.

Daglm

Daglm, veri setindeki degerlerin daglmn gosterir. Daglm, veri setinin varyasyonlarnn arasnda ortak bir deger arayp bulmak icin kullanlr.

Varyans

Varyans, veri setinin degerlerinin daglm ve ortalama degerinin arasndaki fark gosterir.
 
Üst