A101’in Yöneticileri, ‘Dijital Banka’ Kuruyor

semaver

New member
Resmî Gazete’nin bugün yayımlanan sayısı ile bir arada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan değerli bir karar geldi. Paylaşılan karara bakılırsa Konsey, A101’in ve Turgut Aydın Holding’in yönetici isimlerinin dijital iştirak bankası kurma başvurusunu onayladı.

Paylaşılan duyuruda Türkiye’nin yeni dijital iştirak bankasının kurucu ortakları, Ahmet Yaşar Aydın (A101 İdare Konseyi Başkanı), Can Ersöz (Turgut Aydın Holding CFO’su), Erhan Bostan (eski A101 CEO’su), Tolga Akar ve Ali Taha Aydın olarak listelendi. BDDK, bankanın kuruluş sermayesinin 1 milyar 500 milyon TL olduğunu deklare etti. Kelam konusu bankanın A101 ile direkt bir bağının olup olmayacağına dair bir açıklama bulunmuyor.

BDDK’nın açıklaması:


“Kurul Başkanlığının 03.08.2022 tarihindeki gündem yazısı ekinde gönderilen 02.08.2022 tarih ve E-43890421-101.01.01-57318 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi kararında;

Bankaların Müsaadeye Tabi Süreçleri ile Dolaylı Hisse Sahipliğine Ait Yönetmeliğin (Yönetmelik) 4 üncü hususu ve Dijital Bankaların Faaliyet Asılları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmeliği (Dijital Banka Yönetmeliği) 11 inci hususu kapsamında alınan bilgi ve dokümanlar ve kelam konusu bilgi ve dokümanlara yönelik anılan unsurlarda yer verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 inci ve 8 inci hususları kapsamında yapılan inceleme ve kıymetlendirme sonucunda, Kanunun 6 ncı unsuru uyarınca, Dijital Banka Yönetmeliğinde dijital bankalar için belirtilen faaliyet asıllarına uygun olarak faaliyet göstermek ve faaliyet müsaadesi başvurusunu bu çerçevede yapmak üzere, kurucu ortaklar Ahmet Yaşar AYDIN, Ali Taha AYDIN, Can ERSÖZ, Erhan BOSTAN ve Tolga AKAR tarafınca Türkiye’de 1.500.000.000 TL sermayeli “T.O.M. İştirak Bankası A.Ş.” unvanlı bir (dijital) iştirak bankası kurulmasına müsaade verilmesine karar verilmiştir.”


Katılım bankası nedir?

Aralarına son olarak T.O.M. İştirak Bankası A.Ş.’nin katıldığı iştirak bankaları, tüm bankacılık faaliyetlerini faizsiz bankacılık prensiplerine uygun olarak gerçekleştiriyor. İslam dinine dayalı bir biçimde faaliyet gösteren bu bankalar, faiz içeren, spekülatif ve yüksek risk barındıran süreçleri prensiplerine kabul etmiyor. tıpkı vakitte alkollü içecek, baht oyunları, silah ve tütün eserleri üzere toplum için ziyanlı bulunan konularda bankacılık süreci yapılmasına müsaade vermiyor.

Katılım bankaları, bir malın peşin ya da vadeli satımından doğan çıkar olan ‘kârı baz alıyor ve kâr-zarar aslına dayalı olarak faaliyet gösteriyor. Müşteriye ödenecek kâr hissesi, havuzda toplanan fonların kullandırılması kararında doğan kârdan ödeniyor.
 
Üst