Okula bir adım kala

Felaket

New member
niçin Ders Çalışmalıyım?
Motivasyon

Motivasyon, davranışa güç ve taraf veren, insanı muhakkak bir maksada yönelik olarak harekete geçiren güçtür. İstekleri, istekleri, ihtiyaçları, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavramdır. Bir istek ya da gereksinimimizi karşılayabilmek için bir gayeye yöneliriz ve gereksinimimizin karşılanmasına bağlı olarak bu davranışı sürdürmeye ya da sürdürmemeye karar veririz.Bir diğer deyişle, davranışın her basamağında motivasyonun değerli bir rolü vardır. Başlayabilmek kadar devam edebilmek, vazgeçebilmek ya da tarafımızı değiştirmek de motivasyon ile ilgilidir.. Motivasyonu etkileyen içsel ve dışsal etkenler vardır:
·İçsel etkenler: Ferdî gayeler ve niyetler, biyolojik ve ruhsal gereksinimler, kendine itimat, risk alma, telaş ile başetme, merak üzere şahsi faktörlerdir. (Örneğin, Matematik testi çözerken zihninin dinlendiğine inanan bir öğrenci)
·Dışsal etkenler: Toplumun ve ailenin beklentileri, ödül ve ceza sistemleri üzere çevresel faktörlerdir. (Örneğin, beyaz önlük giymeyi sevdiği için tıp fakültesinde okumak isteyen bir öğrenci)

Çalışma İsteğimizi Etkileyen Faktörler
Olumsuz Otomatik Düşünceler
Şuurlu bir yargılama olmaksızın ortaya çıkan, hareketlerimiz ve hislerimizi derinden etkileyen zihinsel fonksiyonlardır.Hep ya da Hiç Biçimi Düşünme; girdiği imtihanlardan 10 almadığı takdirde kendisini kıymetsiz ve başarısız hisseden birey.Aşırı Genelleme; bir dersten başarısız olması sebebiyle her mevzuda kendisini yenik hisseden birey. Kişiselleştirme; berbat şeyler daima bana olur usulü kanılar. Etiketleme; kişiyi işe yaramaz, tembel biçimde yargılarla bağdaştırmak.
Dış Etkenler
Televizyon, telefon ve bilgisayarın fazla kullanması, arkadaşlar, ailesel ve çevresel faktörler motivasyonumuzu etkileyen başka ögelerdir.

Motivasyonumuzu Nasıl Arttırabiliriz?
Engelleri Ortadan Kaldırmak

Motivasyonumuzu arttırmanın birinci koşulu bizi engelleyen ögelerin ortadan kaldırılmasıyla başlar. Şayet toplumsal medya kullanmasınızın sizi engellediğini düşünüyorsanız buna son vermek sizin elinizdedir.
Gaye ve Gaye Belirleme
Hedef ve gaye belirleme istediğimiz noktaya ulaşmada bize yardımcı olacak bir öbür ipucudur. Öncelikle uzun devirdeki asıl emelinizi belirleyin. sonrasındasındasında kendinize bu emele yönelik küçük amaçlar belirleyin. Bu asıl emelinize daha çabuk ve kolay ulaşmanızı sağlayacaktır. Amaçlarınızı belirlerken kesin olun. Tam olarak ne yapmak istediğinizi belirleyin. Amaçlarınızı bir kağıt üzerinde düşünebilirsiniz. Gayenizi belirlerken gerçekçi olmanızda yarar var. Belirlediğiniz vakit diliminde ulaşabileceğiniz gayeler belirlemek başarınız için hayli değerlidir. Maksadınız ölçülebilir ve erişilebilir olmalıdır. Örneğin bir günde 7000 soru çözmeyi hedeflemek fazlaca gerçekçi bir hedef olmayacaktır. Amaçlarınızı belirlerken kesinlikle kendinize vakit hududu koyun. Belirlediğiniz vakit diliminde hedefinize ulaşmak sizi motive edecektir. Amaçlarınızı ertelememeye çaba gösterin.
Kendinize inancın. Başarılarınızı ödüllendirin. Yaptığınız her şeyden zevk almaya çalışın. Spor yapın ve kendinize de vakit ayırın.
 
Üst