Martı Hakkında Soruşturma Başlatıldı

semaver

New member
2019 yılında kurulan ve süratli bir büyümeyle Türkiye’nin en büyük şirketleri ortasına katılan mikro mobilite teşebbüsü Martı, bugün Rekabet Kurumu’nun radarına girdi. Rekabet Kurumu, paylaştığı duyurusunda Martı İleri Teknoloji AŞ hakkında soruşturma açıldığına karar verildiğini duyurdu.

Rekabet Kurumu’nun paylaştığı duyuruda Martı’ya yönelik soruşturma sonucunın, eser pazarında hâkim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile hâkim durumunu kötüye kullanmaktan kaynaklandığı açıklandı. Kurum, önaraştırma kararında elde edilen bilgi, doküman ve yapılan tespitlerde bulguları önemli ve kâfi bulduğuna hükmetti.

Soruşturma, Kanun’un 4. ve 6. hususlarını ihlal edildiği teziyle başlatıldı:


Rekabet Kurumu, kelam konusu araştırmayı Martı hakkında argüman edilen üstteki suçlamalarla bir arada başlattı. Kelam konusu argümanlar, Martı’nın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. hususlarını ihlal ettiğini gösteriyordu. Kelam konusu soruşturma sonucu, Martı’nın kesin olarak hatalı olduğunu göstermemekle bir arada, kesin bir ceza yahut yaptırıma maruz bırakılacağı manasına da gelmiyor.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. Ve 6. Hususları:

Madde 4- Belli bir mal yahut hizmet piyasasında direkt yahut dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama emelini taşıyan yahut bu etkiyi doğuran veyahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler ortası muahedeler, uyumlu hareketler ve teşebbüs birliklerinin bu tıp karar ve aksiyonları hukuka muhalif ve yasaktır.

Bu haller, bilhassa şunlardır:

a) Mal yahut hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr üzere ögeler ile her türlü alım veyahut satım koşullarının tespit edilmesi,

b) Mal yahut hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının yahut ögelerinin paylaşılması ya da denetimi,

c) Mal yahut hizmetin arz ya da talep ölçüsünün denetimi yahut bunların piyasa haricinde belirlenmesi,

d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması yahut piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da öbür davranışlarla piyasa dışına çıkartılması veyahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,

e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki şahıslara farklı koşulların uygulanması,

f) Muahedenin niteliği yahut ticarî teamüllere ters olarak, bir mal yahut hizmet ile birlikte öbür mal yahut hizmetin satın alınmasının mecburî kılınması yahut aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin öteki bir mal yahut hizmetin de alıcı tarafınca teşhiri koşuluna bağlanması ya da arz edilen bir mal yahut hizmetin tekrar arzına ait kaidelerin ileri sürülmesi,

Bir mutabakatın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin yahut arz ve talep istikrarının ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu yahut kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu hareket ortasında olduklarına karine teşkil eder.

Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak şartıyla taraflardan her biri uyumlu harekette bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.

Madde 6- Bir yahut birden çok teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir kısmında bir mal yahut hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına veyahut diğerleri ile yapacağı muahedeler ya da birlikte davranışlar ile berbata kullanımı hukuka muhalif ve yasaktır.

Kötüye kullanma halleri bilhassa şunlardır:

a) Ticarî faaliyet alanına diğer bir teşebbüsün girmesine direkt yahut dolaylı olarak pürüz olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan aksiyonlar,

b) Eşit durumdaki alıcılara birebir ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı kurallar ileri sürerek, direkt yahut dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,

c) Bir mal yahut hizmetle bir arada, öbür mal yahut hizmetin satın alınmasını yahut aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın yahut hizmetin, öteki bir mal yahut hizmetin de alıcı tarafınca teşhiri kuralına bağlanması ya da satın alınan bir malın makul bir fiyatın altında satılmaması üzere yeniden satış halinde alım satım kaidelerine ait sınırlamalar getirilmesi,

d) Belli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak diğer bir mal yahut hizmet piyasasındaki rekabet şartlarını bozmayı amaçlayan hareketler,

e) Tüketicinin ziyanına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişimin kısıtlanması.
 
Üst