Hz Muhammed'e göre din nedir ?

Ramazan

Global Mod
Global Mod
Hz Muhammed'in Din Anlays

Hz. Muhammed (s.a.v.), Islamn kurucusu olarak, Islam'da dine iliskin temel anlays ile tannmaktadr. Islam'da din, Allah tarafndan insanlara gonderilmis olan bir kutsal metin olan Kur'an'a gore tanmlanmstr. Kur'an, insanlarn Allah'a inanmalarn, O'nun emirlerini yerine getirmelerini ve nefsani arzularn kontrol etmelerini ongormektedir.

Hz. Muhammed, Allah'a inananlarn, Kur'an'n kurallarna ve emirlerine kars gorevlerini yerine getirmelerini ongoren Islam dininin koruyucusu olarak tannyordu. Din, Hz. Muhammed tarafndan ozumsemeyi ve yasamay amaclyordu. Hz. Muhammed, yasamn bu prensipler cercevesinde tanzim etmisti.

Kur'an'n Din Anlays

Kur'an, insanlara dini rehberlik etmek amacyla gonderilmistir. Kur'an, dinin tum kurallarn ve prensiplerini ortaya koymaktadr. Din, insanlarn Allah'a inanmalarn, O'nun emirlerini yerine getirmelerini ve nefsani arzularn kontrol etmelerini ongormektedir. Kur'an, insanlara, ahlaki veya dini bir konuda karar verirken, Allah'tan yardm istemelerini, Allah'n emirlerine sadakat gostermelerini, hakszlga asla itibar etmemelerini ve digerlerine saygl olmalar gibi konulara dikkat etmelerini oneriyor.

Hz. Muhammed'in Din Anlaysnn Ozeti

Hz. Muhammed'in din anlays, insanlarn Allah'a inanmalarn ve O'nun emirlerini yerine getirmelerini ongorur. Islam'da din, Allah tarafndan insanlara gonderilen Kur'an'a gore tanmlanmstr. Din, ahlaki ve dini konularda dogru ve tutarl karar vermeyi ve Allah'n emirlerine sadakat gostermeyi ongorur. Hz. Muhammed, Islam'n kurucusu oldugu icin, dinin gorevlerini yerine getirmek ve sahip ckmak icin onculuk etti.
 
Üst