Bağlanma- john bowbly

Felaket

New member
Bowbly bu yapıtı yazma niçinini, insan gelişmeninin en kıymetli evresinin 0-3 yaş içinde olduğunu ve bunun en değerli sebebinin ”bağlanma” ilgisi olduğunu açıklamış. Bebeğin ağlama evrelerini 3’e ayırarak (protesto, ümitsizlik, kopma) her bir cihanın bağlanma gereksiniminin yansıması olduğunu açıklamış. Bağlanma ve ”İkincil dürtü teorisi” içindeki alakayı incelemiş ve bunu yalnızca insan bebekler üzerinde değil, babunlar ve alyanaklı maymunlar üstündeki durumlarını da eklemiş. Bağlanmanın hayatın birinci yılında yoğunluğunun ve sıklığının arttığını, ikinci ve üçüncü senelerda azaldığını, insanlardaki fetiş seçiminin üçüncü yaş sırasındaki dönemi merkez aldığını söylemiş. Gülümseme evrelerini inceleyip üçe ayırmış, bebelemenin özelliklerini tanımlamış. Bağlanma figürünü birincil bağlanma figürü olarak birinci yılda anneye olduğunu, ikinci yılda babayla rol paylaşımı yapıldığını söylemiş. Bağlanma figürünün nerede olduğunun eminliğinden daha sonra oyun arkadaşı arandığını belirtmiş. Winnicot’un ”Nesne bağlantılarına geçiş süreci” olarak isimlendirdiği evreye katılmamış, bu sürece lakin ”Geçici Süreç, Süreksiz Nesne” denilebileceğini savunmuş. Bağlanmanın sağlanmasını; 1-) Ağlamasına Reaksiyon Vermek 2-) Toplumsal Etkileşim 3-) Sinyallere Vaktinde ve Uygun Reaksiyon verilmesi halinde en uygun biçimde sağlanacağını savunmuş. Bağlanmada kıymetli olan bebeğin bedensel gereksinimlerin tatmini değil, ”Sosyal Etkileşim” olduğunu tabir etmiş. Bağlanma kriterinin, annesi bebeği bırakıp gittiğindeki ”itirazı” değil, bebeğin annesi döndüğündeki reaksiyonunun ölçülmesi yardımıyla olacağını söylemiş. Annenin yenidoğan bebeğine nasıl davranacağını; ”Annenin doğumdan evvelki 2 yıl deneyimlediği his ve fikirlerle ilgili olduğunu” ve bebeğe verilen tatmin arttıkça bağlanmanın ”istikrarlı” hale geldiğini savunmuş. Çocuğun öbür insanlara bakış açısının, ”annesinin bebekle ilgilenirken, bebeğin bakış açısını dikkate alıp almadığı” yardımıyla geliştiğini söz etmiş. Çocuğun öteki insanları tahlil marifetinin üçüncü yılda çok düzgün geliştiğini Ainsworth ile paylaşmıştır.
 
Üst